Çelik, G. (2022). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Performans Ödevlerinin İşlevselliği. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(2), 89–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464351