AKTAŞ, H. (2023). TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(2), 130–147. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437035