AKTAŞ, H. (2023) “TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ”, Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi, 2(2), ss. 130–147. doi: 10.5281/zenodo.10437035.