[1]
H. AKTAŞ, “TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ”, Turk Dun. Turkce Ogr., c. 2, sy 2, ss. 130–147, Ara. 2023.