AKTAŞ, H. “TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ”. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, c. 2, sy 2, Aralık 2023, ss. 130-47, doi:10.5281/zenodo.10437035.