CAN, Sevdenur. “YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞİTSEL - DİLSEL YÖNTEM”. Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi 1, no. 1 (Haziran 29, 2022): 57–64. Erişim Eylül 26, 2023. https://tdtodergisi.com/index.php/tdto/article/view/12.