AKTAŞ, Hatice. “TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ”. Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi 2, no. 2 (Aralık 29, 2023): 130–147. Erişim Temmuz 21, 2024. https://tdtodergisi.com/index.php/tdto/article/view/40.