1.
AKTAŞ H. TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ. Turk Dun. Turkce Ogr. [Internet]. 29 Aralık 2023 [a.yer 21 Temmuz 2024];2(2):130-47. Erişim adresi: https://tdtodergisi.com/index.php/tdto/article/view/40