Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Modelinin Kerem ile Aslı Hikâyesine Uygulanması

Yazarlar

  • Mehmet Davazlı Karaman

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7464372

Anahtar Kelimeler:

Halk Hikâyesi, Kerem ile Aslı, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Özet

Türk halk edebiyatının anlatmaya dayalı
türlerinden olan halk hikâyeleri, toplumsal bellekte
iz bırakmış olaylardan kaynağını almaktadır.
Bunlardan biri olan Kerem ile Aslı hikâyesi, hem
Anadolu’da hem de diğer Türk boyları arasında
sevilerek anlatılmış, zaman içinde sözlü ve yazılı
kültürde kendine yer bulmuştur. Hikâyenin sözlü,
el yazması ve basma kaynaklardan birçok varyantı
günümüze kadar ulaşmıştır. Nazım-nesir karışık bir
yapıya sahip olan ve geleneksel motiflerin çoğunu
içinde barındıran Kerem ile Aslı hikâyesi, aşk
uğruna katlanılan fedakârlıkları sembolize
etmesiyle akıllarda yer etmiştir. Günümüzde bu
hikâye tarihî ve kültürel malzeme olarak değerini
korumaktadır.
Bu çalışmada, Türk halk hikâyeleri arasında
önemli bir yeri olan Kerem ile Aslı hikâyesi, Joseph
Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı
eserinde ortaya konulan verilere göre
incelenmiştir. “Yola Çıkış”, “Erginlenme” ve
“Dönüş” ana başlıklarından ilk ikisi, bütün alt
başlıklarıyla olmasa da büyük oranda hikâyede
karşılık bulmuştur. “Dönüş” başlığı ise ana
kahramanlar yanarak öldüğü için
gerçekleşememiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

Davazlı, M. (2022). Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Modelinin Kerem ile Aslı Hikâyesine Uygulanması. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(2), 112–120. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464372