Dergi Hakkında

Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi (TDTÖ) dergisi (ISSN: 2822-4981); Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların bilim dünyasına tanıtılmasına katkı sağlayan açık erişimli, haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan, uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi’nin yayın dili Türkçedir. Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi (TDTÖ) dergisi; Türk Dünyası, Türk Kültürü, Türk Dili, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında yazılan ve bu alanlara katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları yayımlamaktadır. Dergi’ye gönderilecek yazıların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergi’ye gönderilen yazılar editör ver hakem süreçlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarında yayımlanmaktadır. Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi dergisi yazarların ve hakemlerin yayın sürecinde birbirlerini bilmedikleri “Çift Taraflı Kör Hakemlik Modeli”ni benimsemektedir. Ayrıca Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi dergisi yazarlardan hiçbir koşulda ücret talep etmemektedir.

Yeni Sayı

Cilt 3 Sayı 1 (2024): Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi
					Cilt 3 Sayı 1 (2024): Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Gör
Yayınlanmış: 2024-06-30

Makaleler

 • EVLİYA MENKIBELERİNDE YILAN SEMBOLİZMİ

  Kübra GÜVEN
  1-9
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594485
 • TÜRKLERİN YEDİ ANASI: TÜRK MİTOLOJİSİNDE YEDİ TANRIÇA

  Büşra İNAN
  10-25
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594500
 • RÜSTƏM BEHRUDİ YARADICILIĞINDA TÜRKÇÜLÜK İDEYALARI

  Zaman Abbaslı
  26-35
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594511
 • AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HİKÂYELERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK’E KATKILAR (BİRLEŞİK FİİL KURULUŞUNDAKİ DEYİMLER)

  YEŞİM AYDOĞDU
  36-51
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594523
 • “KAZAN BİG OĞLI URUZ BİGÜN TUTSAK OLDUĞI BOY”A UHUD GAZVESİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ

  Abdullah TOPCU
  52-69
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594434
 • YABANCILARA B2 SEVİYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE STORİGAMİ KULLANIMI: KARAMAN LİSESİ ÖRNEĞİ

  Serap BAŞTUĞ, Aleyna Akdoğan, Fatımatüzzehra Canıkırmızı
  70-77
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594554
 • Билим берүү жана ишкердик: реалдуу экономикага таасир берүү системалары

  Чолпонай Муратова
  78-83
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594590

Kitap İncelemesi

 • ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ СЛОВАР - DREVNETYURKSKİY SLOVAR – ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜĞÜ

  Yusuf GÜNDÜZ
  84-95
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594595
Tüm Sayıları Göster