“MAYSA VE BULUT” ANİMASYON DİZİSİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİ BAĞLAMINDA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10437047

Anahtar Kelimeler:

Teknoloji çağı, animasyon, Maysa ve Bulut, somut olmayan kültürel miras unsurları

Özet

Teknolojik gelişmeler, kültürel unsurların aktarımında yeni imkânları beraberinde getirmiş; XX. yüzyılda kendini göstermeye başlayan animasyon, zaman içinde kültür aktarımı açısından önemli bir materyale dönüşmüştür. Bu makalede kültürün animasyonla aktarımı, TRT Çocuk kanalında yayınlanan “Maysa ve Bulut” animasyon dizisi üzerinden incelenmiş ve bahsi geçen animasyondaki somut olmayan kültürel miras ögeleri tespit edilmiştir. “Maysa ve Bulut” animasyon dizisinde, somut olmayan kültürel miras çalışmalarının 5 temel alanından 4’üne karşılık bulunmuştur. “Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar” başlığından mit, masal, kişi adları; “Gösteri Sanatları” başlığından çocuk oyunları; “El Sanatları” başlığından dokumacılık; “Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar” başlığından ise halk hekimliği, halk baytarlığı, halk mutfağı, tarım ve hayvancılık ile ilgili örneklere rastlanmıştır. Somut olmayan kültürel miras çalışmalarının temel alanları içinde yer alan “Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler” başlığından ise herhangi bir örnekle karşılaşılmamıştır. Bu arada, makalede “Maysa ve Bulut” animasyon dizisinden alınan fotoğraflara da yer verilerek örneklerin görsellerle desteklenmesi sağlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

GÜVEN, K. (2023). “MAYSA VE BULUT” ANİMASYON DİZİSİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİ BAĞLAMINDA . Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(2), 187–204. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437047