Editör Kurulu

Baş Editör/ Editor in Chief

Doç. Dr. Kemal GÖZ

Yardımcı Editör / Assistant Editor

Öğr. Gör. Dr. Kerim SARIGÜL

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Adem ÖGER – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA – Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Celal DEMİR – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Derya YAYLI – Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU – Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI – İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa

Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA– Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TOKER– Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Nergis BİRAY – Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ – Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Talip DOĞAN – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Beytullah BEKAR – Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Erhan SOLMAZ – Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan SALAN – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Halit AŞLAR– Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet KILDIROĞLU – Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Meryem ARSLAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Okan Celal GÜNGÖR– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. Samet AZAP – Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Döne ARSLAN – Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK – Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKSOY– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURDU – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. Onur AYKAÇ– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap SARIBAŞ – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Recep YÜRÜMEZ – Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Semih BABATÜRK– Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Fatih ÖZTÜRK – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Arş. Gör. Şükrü Can BALTA – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Gökcan ÇELİK– Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Dr. Seçkin UYSAL– Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi

Dr. Mustafa Said Arslan- Kastamonu Üniversitesi