Dergi Hakkında

Dergi Hakkında
Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Dergisi (TDTÖ) (ISSN: 2822-4981); Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların bilim dünyasına tanıtılmasına katkı sağlayan hakemli, açık erişimli, yılda 2 kez haziran ve aralık aylarında yayımlanan, uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergimiz 2022 yılında ilk sayısını yayınlayacaktır. Derginin yayın dili Türkçedir. Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Dergisi (TDTÖ); Türk Dünyası, Türk Kültürü, Türk Dili, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında yazılan ve bu alanlara katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara yer verecektir. Dergimizin hedef kitlesini akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, öğrenciler ve bu alandaki kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

Amaç Kapsam
Türkçe dünya dili olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Akademisyenler; Türk Dili, Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimini konu alan çalışmalarıyla bu ilerlemeye katkı sağlamaktadır. “Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Dergisi”nin (TDTÖ) temel amacı, Türk Dünyası ve Yabancılara Türkçe Öğretimi alanlarındaki bilimsel çalışma sayısını daha da artırmak ve akademinin bu alanlarda daha geniş bir bilgi yelpazesine ulaşmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca bu alanlarda yeni yöntem ve tekniklerin ortaya konulduğu bilimsel çalışmalarla bu alanda çalışan ve çalışacak olanlara önemli bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır. TDTÖ’de bu alanlardaki özgün, kaliteli ve bilime katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yayımlanacaktır.