Karay Türkçesinin Ağızları Tematik Söz Varlığı (Haliç-Lutsk, Kırım, Trakay)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7464390

Anahtar Kelimeler:

Yayın Tanıtma, Karay Türkleri, Karay Türkçesi

Özet

Türkiye'de Karay Türkçesinin söz varlığı üzerine yapılan oldukça sınırlı sayıdadır. Karay Türkçesi üzerine yapılan en yeni yayın Murat Koçak tarafından hazırlanmış "Karay Türkçesinin Ağızları Tematik Söz Varlığı (Haliç-Lutsk, Kırım, Trakay) isimli eserdir. Bu çalışmada, yayınlanan bu yeni eserin tanıtımı yapılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

Karahasanoğlu, Y. (2022). Karay Türkçesinin Ağızları Tematik Söz Varlığı (Haliç-Lutsk, Kırım, Trakay). Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(2), 124–130. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464390