Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Türkçe Söz Varlığı ve Metin Üretimi Üzerine

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6774436

Anahtar Kelimeler:

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Söz Varlığı, Metin, Sıklık Sayımı

Özet

Küreselleşen dünyada ülkeler her yönden sürekli gelişmekte ve birbirileriyle daha fazla iletişim kurma gereksinimi duymaktadır. Bu gelişimin gereği olarak iletişimin sağlanabilmesi için dillere verilen önem artmış ve dil bilmek modern dünyada bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Ülkeler kendi dilini öğretebilmek için birçok kurum açmış ve öğretim yöntemleri geliştirmişlerdir. Türkiye de kendi dilini öğretebilmek için yurt içi ve yurt dışında kurum ve kuruluşlar açmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında açılan kurumlardan ilki Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. Daha sonra Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuş olan Gazi TÖMER’le devam eder. Sonrasında birçok üniversite kendi bünyesinde yabancılara Türkçe öğretim merkezleri açmıştır. Açılan bu merkezlerden bazıları kendilerine ait ders ve çalışma kitapları yayınlamıştır. Fakat hazırlanmış olan kitaplarda kullanılan metinler ve metinlerin içindeki kelime seçimlerinin, kelime sıklık sayımına göre mi hazırlandığı yoksa öğrencilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu kelimeler seçilerek mi oluşturulduğu bilinmemektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-29

Nasıl Atıf Yapılır

ARIDAL , Şerife. (2022). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Türkçe Söz Varlığı ve Metin Üretimi Üzerine. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(1), 36–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.6774436