Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7464344

Anahtar Kelimeler:

Yabancı dil olarak Türkçe, Türkçe öğretimi, dinleme becerisi, dinleme eğitimi

Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, kazandırılması esas olan dört temel dil becerisi bulunmaktadır. Bunlar; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileridir. Dinleme becerisi, tüm bu becerilerin temelinde yer almaktadır. Dolayısıyla öğrencinin dil becerilerini en iyi şekilde edinmesi için temelde yer alan dinleme becerisinin gelişmesi çok önemlidir. Öğrenciler, sağlıklı bir iletişim gerçekleştirebilmek adına hem ana dilde hem de yabancı dil öğreniminde ilk olarak dinleme becerisini kazanmalıdırlar. Ana dildeki dinleme becerisi, okul çağına kadarki süreçte doğal şartlar altında gelişmektedir. Yabancı dil öğrenim sürecinde dinleme becerisinin kazanılması için ise planlı ve doğru bir eğitimden geçmek gerekmektedir. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde, dinleme becerisinin kazandırılması için nasıl bir yol izleneceği, hangi konulara dikkat edileceği, dinleme eğitiminin öğrenciye kazandıracakları ve dinleme eğitimi sürecini etkileyen unsurlar üzerinde durulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

Sayar, A. H. (2022). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(2), 73–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464344