YENİDEN YAZIM BAĞLAMINDA TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Elif SAYIN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097595

Anahtar Kelimeler:

Tahir ile Zühre, yeniden yazım, halk hikâyesi

Özet

Sözlü kültürün önemli ürünlerinden biri de halk hikâyeleridir. Geçmişten günümüze kadar Türk halk edebiyatı içinde önemli bir konuma sahip olan halk hikâyeleri, Türk kültürünü büyük ölçüde yansıtmaktadır. Bu halk hikâyelerinden biri de Tahir ile Zühre’dir. Tahir ile Zühre hikâyesi, üzerine en çok çalışma yapılan halk hikâyelerinden biridir. Tahir ile Zühre üzerine yapılan en kapsamlı çalışma Fikret Türkmen’e aittir. Fikret Türkmen çalışmasında Tahir ile Zühre hikâyesinin tüm varyantlarına yer vermiştir. Bizim çalışmamız da Tahir ile Zühre’nin yeniden yazımı üzerine şekillenmiştir. Bu çalışmada Saliha Yavaş Değirmenci tarafından kaleme alınan Tahir ile Zühre hikâyesinin yeniden yazımı incelenmiştir. Yeniden yazım bağlamında hikâyenin epizotları ve motifleri ele alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

SAYIN, E. (2023). YENİDEN YAZIM BAĞLAMINDA TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097595