Cilt 2 Sayı 1 (2023): Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi

					Cilt 2 Sayı 1 (2023): Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Gör
Yayınlanmış: 2023-06-30

Makaleler

 • YENİDEN YAZIM BAĞLAMINDA TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ

  Elif SAYIN
  1-11
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097595
 • YUSUF İLE ZÜLEYHA HİKÂYESİNİN EPİZOT VE MOTİF YAPISI

  Fatma UYSAL AKMAN
  12-20
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097630
 • ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİFLERİ

  Ali DOĞAN
  21-28
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097673
 • FERHAT İLE ŞİRİN HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİF İNCELEMESİ

  Büşra GÜNTÜRK
  29-38
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097721
 • KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİFLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Vildan BAYHANAY
  51-62
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097783
 • ERCİŞLİ EMRAH İLE SELVİ HAN HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE HİKÂYEDEKİ RÜYA MOTİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Yusuf KAYA
  39-50
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097750
 • LEYLÂ İLE MECNÛN HİKÂYESİNİN ERGUN SAV VARYANTI ÜZERİNDE EPİZOT VE MOTİF İNCELEMESİ

  Merve ÖZEL
  63-73
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097825
 • YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM OLARAK İŞLEVSEL DİL BİLGİSİNİN KULLANIMI

  Kerim TUZCU, Esra BİÇERYEN
  74-91
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097846
 • ESİR ŞEHRİN İNSANLARI ROMANINDA DEYİMLER

  Gülbahar BAĞİÇİ
  92-112
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097851