FERHAT İLE ŞİRİN HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİF İNCELEMESİ

Yazarlar

  • Büşra GÜNTÜRK Yüksek Lisans Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Karaman. https://orcid.org/0000-0002-4245-0160

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097721

Anahtar Kelimeler:

Ferhat ile Şirin Hikâyesi, epizot yapısı, motif, inceleme

Özet

Halk hikâyesi, tarihî şahsiyetlerin veya âşıkların başlarından geçen birtakım olayların (özellikle aşkların) anlatıldığı hikâyelerin genel adıdır. Bunlardan biri, Ferhat ile Şirin arasında geçen ve mesneviden halk hikâyesine kadar geniş bir alanda örneklerine rastlanan anlatıdır. Bu çalışmada Ferhat ile Şirin hikâyesinin Ergun Sav tarafından yayımlanan varyantı esas alınmıştır. Çalışmada önce halk hikâyesi türüne ve halk hikâyelerinin genel özelliklerine değinilmiş, ardından Ergun Sav’ın kitabındaki Ferhat ile Şirin hikâyesi özetlenmiş, daha sonra da bu hikâyenin epizot yapısı ve belli başlı motifleri incelenmiştir. Bunun sonucunda hikâyenin epizot yapısının klasik halk hikâyeleriyle paralel olduğu görülmüştür. Ayrıca motif bakımından hayli zengin olan anlatıda 8 önemli motifin öne çıktığı da tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNTÜRK, B. (2023). FERHAT İLE ŞİRİN HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİF İNCELEMESİ . Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(1), 29–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097721