KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİFLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yazarlar

  • Vildan BAYHANAY Yüksek Lisans Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Karaman. https://orcid.org/0000-0002-8677-049X

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097783

Anahtar Kelimeler:

Kerem ile Aslı hikâyesi, epizot yapısı, motif yapısı, inceleme

Özet

Türk halk anlatıları içinde önemli bir yere sahip olan Kerem ile Aslı hikâyesi, başta Azerbaycan olmak üzere geniş bir coğrafyada karşımıza çıkmaktadır. Nazım-nesir karışık bir yapıya sahip olan hikâye, yazılı ve sözlü kültürde yüzyıllardır yaşatılmış; pek çok varyantıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Kahramanlarının başlarından geçen olaylar gerçek zaman ve mekândan alınmış olsa da, mevcut varyantlar olağanüstü unsurlar bakımından oldukça zengin ögeler barındırmaktadır. Kerem ile Aslı hikâyesi, özellikle başkahramanlarının hazin sonuyla halkın aklında yer etmiştir. Bu çalışmada, söz konusu hikâyenin önce epizot yapısı incelemeye tabi tutulmuş ve klasik halk hikâyeleriyle aynı epizot yapısına sahip olduğu anlaşılmıştır. Ardından hikâyede yer alan belli başlı motifler detaylı olarak tetkik edilmiş ve anlatıya özellikle 12 motifin yön verdiği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

BAYHANAY, V. (2023). KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİFLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(1), 51–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097783