YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN KULLANILMASI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6774418

Anahtar Kelimeler:

Eğitsel Oyunlar, İletişim Oyunları, Dil Bilgisi Oyunları, Çevrim İçi Oyunları

Özet

Bu makalede, eğitsel oyunların ve etkinliklerin yabancı dil öğretiminde kullanımı ve yöntemleri üzerinde durulmuştur. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilir oyunların sınıf içerisinde nasıl uygulanması gerektiği konusuna örnekler eşliğinde değinilmiştir. Eğitsel oyunlar başlığı altında iletişim oyunları, dil bilgisi oyunları, telaffuz oyunları ve uzaktan eğitim ile çevrim içi oyunlarla ilgili bilgiler verilmiş ve bu oyun türleri örnekler verilerek detaylıca açıklanmıştır. Açıklanan bu oyunların sınıf içerisinde nasıl ve neden uygulanması gerektiği konusu vurgulanmıştır. Çalışmada ele alınan oyun ve etkinliklerin öğrencilerin dil gelişimi üzerindeki etkisi konusuna değinilmiştir. Ayrıca bu uygulamalarda hem eğitici hem de öğrenci rolünün ne şekilde oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişim, telaffuz, dilbilgisi ve öğrenci dikkatini sağlama gibi konularda sorunlar yaşayanlara yardımcı olacak önemli bir çalışmadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-29

Nasıl Atıf Yapılır

YÜRÜMEZ, R., & ÖZER, M. Şirin. (2022). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN KULLANILMASI. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(1), 18–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.6774418