YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞİTSEL - DİLSEL YÖNTEM

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6774472

Anahtar Kelimeler:

Yabancılara Türkçe Öğretimi, İşitsel-dilsel yöntem, teknik

Özet

Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan işitsel-dilsel yöntem ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı işitsel-dilsel yöntemin tanımlanması, bu yöntemde ünlü dilbilimcilerin katkıları, yönteme yöneltilen olası eleştirilerin belirtilmesi ve öğrencilerin bu yönteme verdikleri tepkilerin ortaya konulmasıdır. Bu yöntemin nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgiler verilerek TÖMER çalışanlarına fayda sağlamakta ikinci bir amaç olarak düşünülmüştür. Belirtilen bu iki amaç için yabancılara Türkçe öğretiminde işitsel ve dilsel yöntemin tanımı, amacı ve uygulanış şekli, temel aldığı ilkeler, felsefe ve pedagoji açısından etkileri araştırılmıştır. Araştırma dokümanlarından elde edilen bilgiler düzenli bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-29

Nasıl Atıf Yapılır

CAN, S. (2022). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞİTSEL - DİLSEL YÖNTEM. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(1), 57–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.6774472