Türkçe Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerinin Alfabe Farklılıkları Yönünden İncelenmesi

Yazarlar

  • Büşra Ergün KMÜ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7464314

Anahtar Kelimeler:

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazma Becerisi, Alfabe

Özet

Dünya üzerinde bulunan sistemler her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir, insanlar da bu değişime adapte olmaya çalışmaktadırlar. İkinci bir dil ise bu değişimin içerisinde edinilmesi gereken bir zorunluluk hâline gelmiştir. Ülkemizde ve diğer ülkelerde, eğitim ve iş hayatında ikinci bir dil bilmek aranan şartlar arasındadır. Bu nedenle her ülke ikinci bir dil öğreniminin ve kendi dillerini diğer ülke halklarına öğretmenin önemini anlamış, bu konuda çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Türkiye savaşlar nedeniyle bünyesinde birçok mülteci barındıran, eğitim nedeniyle kısa süreli göçler alan bir ülkedir. Ülkemize yabancı uyruklu birçok öğrenci gelmektedir ve bu öğrenciler ikinci bir dil olarak Türkçe öğrenmektedirler. Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe öğrenirken birçok dezavantaj ile karşılaşmaktadır. Bunlardan birisi de alfabe farklılığıdır. Kişinin ana dili ile edineceği dilin alfabesinin birbirinden gerek yazılış gerek telaffuz yönünden farklı olması dil öğrenen kişiyi öğrenme konusunda zorlamaktadır. Ana dili aynı olan kişilerin alfabe farklılığından dolayı Türkçe öğrenirken aynı harflerde aynı hataları yapmaları alfabe farklılıklarının dil öğretiminde yer alan yazma becerisini olumlu veya olumsuz etkilediğini göstermektedir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

Ergün, B. (2022). Türkçe Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerinin Alfabe Farklılıkları Yönünden İncelenmesi. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(2), 65–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464314