TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10437035

Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin ve öğretenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve önem kazanmaktadır. Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenirken konuşma ve dinleme becerilerinde başarılı olmaktadırlar. Yazma becerisinde ise birtakım problemlerle karşılaşmaktadırlar.

Yabancı dil öğretiminde yazma becerisi diğer becerilerin içerinde bir zincirin son halkası olarak görülmektedir. Kişinin yabancı dili iyi konuşması veya dinlediğini anlaması dili bildiği anlamına gelmez. Kişinin kendini yazılı olarak da anlatması şarttır. Yazmanın yabancı dil olarak öğretimindeki önemine karşın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki yazma becerisinin düşük düzeyde olması alfabe farklılığı, yazma alışkanlığının güdülenmemesi, yazmada öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yeterince ilgi ve yardımın edilmemesi ve en önemlisi de dil sorunundan kaynaklandığı söylenebilir. Bu durum öğretim sürecinin başında öğrencilere zahmetli bir çalışma olarak gösterilmeden küçük yazma çalışmalarıyla motivasyonları arttırılabilir.

Bu araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılında Konya merkez Karatay ilçesinde bulunan MEB’e bağlı ortaokullarda (5, 6, 7, 8) öğrenim gören 332 yabancı öğrencinin yazılı anlatımlarında yaptıkları hataların nedenini belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu araştırma kapsamında okullarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımlarının sözcük-anlamsal, biçim-söz dizimsel, yazım, ses ve noktalama yanlışları yaptığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazılı Anlatım, Yazma Hataları.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

AKTAŞ, H. (2023). TÜRKİYE’DE ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ HATALARIN ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(2), 130–147. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437035