YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK METİNLERİN SEVİYESİNİ BELİRLEME: KARsın

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10437029

Anahtar Kelimeler:

KARsın, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Metin Seçimi, Cemile, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Özet

Yabancılara Türkçe Öğretiminde metin kullanımı önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden bu alanda kullanılmak üzere edebî metin sadeleştirmeleri yapılmıştır.  Ancak yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Sadeleştirme işleminin zaman alması sebebiyle alternatif yollar aranmıştır. Bu süreçte Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılan Seviye Tespit Sınavlarının yeterliliğini ölçmek için geliştirilen KARsın Yeterlilik Programı ile karşılaşılmıştır. KARsın’ın soru incelemesi dışında metinlerin söz varlığını belirlediği ve Yabancılara Türkçe Öğretimi alanındaki kurlarla uyumunu kullanıcıya sunduğu görülmüştür. Cemile ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kitaplarının Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılabilirliği tespit edilmek istenmiştir. Bu sebeple bu kitaplar KARsın’a yüklenmiş ve bazı veriler elde edilmiştir. KARsın’dan çıkan sonuçlara göre Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılan Ak Başat, Gazi ve Yedi İklim kitaplarıyla dil öğrenen bir öğrenicide bu iki kitabın nasıl  bir karşılık bulacağı önceden tespit edilmiştir. Bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacıların KARsın’la farklı metinlerin seviyelerini belirleyerek metin havuzu kaynağı oluşturulmasına katkı sağlamaları temenni edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

KARŞILAYAN, S. (2023). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK METİNLERİN SEVİYESİNİ BELİRLEME: KARsın. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(2), 113–129. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437029