Билим берүү жана ишкердик: реалдуу экономикага таасир берүү системалары

Yazarlar

  • Чолпонай Муратова KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12594590

Anahtar Kelimeler:

бизнес-башкаруу, каржы, насыя, грант, менеджмент, маркетинг, ишкердик, экономикалык өсүш, жумуш орундарын түзүү, өндүрүмдүүлүк, рыноктук атаандаштык

Özet

Билим берүү жана ишкердик өлкөнүн экономикасын калыптандырууда чечүүчү ролду ойнойт. Бул статьяда билим берүү менен ишкердик  ортосундагы татаал өз ара аракеттенүүнү жана алардын реалдуу экономика тайгизген таасири, жарандардын финансылык сабаттуулугу туралуу сөз болот. Билим берүү тутумдары ишкердикке, ой жүгүртүүгө жана жүрүм-турумга кандай таасир этээрин, ошондой эле ишкердик экономикалык өсүшкө жана инновацияларга кандай салым кошуп, алардын өз ара байланышына ар тараптуу анализ берүүнү максат кылабыз.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Муратова, Ч. (2024). Билим берүү жана ишкердик: реалдуу экономикага таасир берүү системалары. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 3(1), 78–83. https://doi.org/10.5281/zenodo.12594590