Cilt 3 Sayı 1 (2024): Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi

					Cilt 3 Sayı 1 (2024): Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Gör
Yayınlanmış: 2024-06-30

Makaleler

 • EVLİYA MENKIBELERİNDE YILAN SEMBOLİZMİ

  Kübra GÜVEN
  1-9
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594485
 • TÜRKLERİN YEDİ ANASI: TÜRK MİTOLOJİSİNDE YEDİ TANRIÇA

  Büşra İNAN
  10-25
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594500
 • RÜSTƏM BEHRUDİ YARADICILIĞINDA TÜRKÇÜLÜK İDEYALARI

  Zaman Abbaslı
  26-35
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594511
 • AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HİKÂYELERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK’E KATKILAR (BİRLEŞİK FİİL KURULUŞUNDAKİ DEYİMLER)

  YEŞİM AYDOĞDU
  36-51
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594523
 • “KAZAN BİG OĞLI URUZ BİGÜN TUTSAK OLDUĞI BOY”A UHUD GAZVESİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ

  Abdullah TOPCU
  52-69
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594434
 • YABANCILARA B2 SEVİYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE STORİGAMİ KULLANIMI: KARAMAN LİSESİ ÖRNEĞİ

  Serap BAŞTUĞ, Aleyna Akdoğan, Fatımatüzzehra Canıkırmızı
  70-77
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594554
 • Билим берүү жана ишкердик: реалдуу экономикага таасир берүү системалары

  Чолпонай Муратова
  78-83
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594590

Kitap İncelemesi

 • ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ СЛОВАР - DREVNETYURKSKİY SLOVAR – ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜĞÜ

  Yusuf GÜNDÜZ
  84-95
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12594595