ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİFLERİ

Yazarlar

  • Ali DOĞAN Yüksek Lisans Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Karaman. https://orcid.org/0000-0002-5911-733X

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097673

Anahtar Kelimeler:

Halk hikâyeleri, Âşık Garip hikayesi, epizot yapısı, motif, çözümleme

Özet

Âşık Garip hikâyesi, Türk dünyasının sınırlarını aşan ve pek çok millet tarafından anlatılan veya dinlenen aşk konulu bir halk hikâyesidir. Âşık Garip hikâyesinin izlerini yazmalar, cönkler, mecmualar ve antolojilerden oluşan çok geniş bir alanda görmek mümkündür. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan bu hikâye, Âşık Garip ve Mahmihri adlı kahramanlar etrafında gelişmektedir. Bu çalışmanın konusunu, Ergun Sav tarafından derlenen ve birinci basımı 1974 yılında yapılan Âşık Garip hikayesinin epizot yapısı ve motifleri oluşturmaktadır. Çalışmamızda, nazım-nesir karışık bir şekilde yazılmış olan hikâyenin epizotları, diğer varyantlarla benzer veya farklı yönleri, motifleri ve dil özellikleri hakkında bilgi verilmiş; böylece hikâyenin halk bilimi açısından önemi ortaya konulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, A. . (2023). ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNİN EPİZOT YAPISI VE MOTİFLERİ. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(1), 21–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097673