1940-1960 ARASI DERGİCİLİĞİMİZE BİR BAKIŞ VE EDEBİYAT DÜNYASI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10437045

Özet

Dergiler, yayınlandığı dönemde geniş kitlelere hitap eden, olayları faklı yönlerden ele alan, geçmiş dönemlere siyasal, kültürel, sanatsal, düşünsel ve toplumsal yönden ışık tutan ürünlerdir. Tanzimat dönemi ile edebiyatımıza giren dergiler o zamandan sonra sürekli rağbet görmüştür. Tarihimizi incelerken dergiler bize zengin içerikler sunmuştur. Yayınlandığı döneme göre farklı misyonlar üstlenen dergilerin bazıları uzun zaman varlığını sürdürürken bazıları da yolculuğunu kısa sürede sonlandırmıştır. 1948 yılında yayınlanmaya başlayan Edebiyat Dünyası dergisi de 26 sayı yayınlandıktan sonra yazın tarihimizde yerini almış bir dergidir. Bu çalışmada 1940-1960 arası siyasi, sosyal ve ekonomik yönden ele alınarak dönemin dergileri, özellikle Edebiyat Dünyası dergisi ele alınacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

TİMUR, E. (2023). 1940-1960 ARASI DERGİCİLİĞİMİZE BİR BAKIŞ VE EDEBİYAT DÜNYASI. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(2), 179–186. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437045