YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NASRETTİN HOCA FIKRALARININ KÜLTÜR AKTARIMINDA KULLANILMASI

Nasrettin Hoca, Fıkra, Kültür Aktarımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10437039

Anahtar Kelimeler:

Nasrettin Hoca, Fıkra, Kültür aktarımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Özet

Bu çalışma daha önce hazırlanmış olan “Nasrettin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretiminde Orta Türkçe (B1-B2) Seviyelerinde Kullanılması”(Aksu,2023) adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Çalışmanın problem durumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde bulunan TÖMER’de eğitim alan B1-B2 öğrencilerine “ Eşeğe Kim Binecek” adlı fıkranın okutulup hazırlanan soruların cevaplanmasıyla ortaya çıkmıştır. Farklı ülkelerden gelen(Nijerya, Kamerun, Somalı, Kırgızistan, Özbekistan, Suriye, Tacikistan, Kamerun) ve B2 seviyesini tamamlayan 20 öğrenci üzerinde denenmiştir.  Çalışma sonucunda öğrencilerin sorulara cevap veremediği, fıkra içinde geçen deyim ve atasözlerini anlayamadıkları görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

AKSU, Şerife. (2023). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NASRETTİN HOCA FIKRALARININ KÜLTÜR AKTARIMINDA KULLANILMASI: Nasrettin Hoca, Fıkra, Kültür Aktarımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(2), 162–168. https://doi.org/10.5281/zenodo.10437039