ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ СЛОВАР - DREVNETYURKSKİY SLOVAR – ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜĞÜ

Yazarlar

  • Yusuf GÜNDÜZ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12594595

Anahtar Kelimeler:

Etimoloji, Drevnetyurkskiy Slovar, Eski Türkçenin Sözlüğü

Özet

“Drevnetyurkskiy Slovar”, 1969 yılında Rus Türkologlar tarafından yayımlanmış bir sözlüktür. Sözlük etimoloji sözlükleri arasında yer alır ve birçok etimolojik makalede kullanılmaktadır. Çeşitli tanıtım yazılarında eser hakkında bilgiler verilmiştir. Ancak bu bilgiler eserin kullanımına yardımcı olacak nitelikte değildir. Bu nedenle yazımızda eserin tanıtımı, özelliği ve kullanımını kolaylaştırıcı bilgiler verilmiştir. Özellikle bilinmeyen yönlerine vurgu yapılmıştır. Eserin günümüzde bilimsel bir çevirisinin yapılmamış olmasının nedenleri sorgulanmıştır. Eserin ana özelliği, sözlükteki bütün madde başlarında etimolojik tahlil yapılmış olması değil bütün madde başlarının hangi kaynakta geçtiğine dair bilgi verilmiş olmasıdır. Bu bakımdan birçok araştırmacı tarafından kullanılagelmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNDÜZ, Y. (2024). ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ СЛОВАР - DREVNETYURKSKİY SLOVAR – ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜĞÜ . Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 3(1), 84–95. https://doi.org/10.5281/zenodo.12594595