YABANCILARA B2 SEVİYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE STORİGAMİ KULLANIMI: KARAMAN LİSESİ ÖRNEĞİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12594554

Anahtar Kelimeler:

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Storigami, B2 Seviyesi

Özet

Türkçe öğretimine katkı sağlamak için başlatılan çalışma Karaman Lisesinde okumakta olan yabancı uyruklu öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanması hedeflenmiştir. Araştırmada yabancı uyruklu öğrenci seçiminde basit rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. B2 seviyesinde sadeleştirilip storigamiyle anlatılan hikâyenin Türkçe öğretimine katkısı irdelenmiştir. Harflerden sözcük oluşturma oyunu oynanmış, storigami ile bal arısı yapılarak hikâye canlandırılmış, yapılan maket ev ile hikâyede yer alan mekân betimlenmiştir. Bal arısı yapımında klasik origamiden yararlanılmıştır. Yapılan anket ve doküman analizi neticesinde B2 seviyesinde metin oluşturulmaya karar verilmiştir. Çalışma 4 Afganistan, 1 Mısır, 1 Filistin, 1 Yemen, 2 Suriye, 1 Irak, 1 Özbekistan, 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu Karaman Lisesi öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. 2 Afganistan uyruklu öğrenci kardeştir. Bu öğrencilerden 7’si 9. sınıf, 3’ü 10. sınıf, 2’si ise 11. sınıfta okumaktadır. Çalışma öncesi gerekli izinler alınmıştır. Oluşturulan metin ve metni okuyup anlamaya yönelik sorular öğrencilere ilk sınav olarak uygulanmıştır. İlk sınavın ardından beş hafta boyunca etkinlikler gerçekleştirilmiştir. İkinci sınav uygulamıştır. İki sınav sonucu karşılaştırıldığında storigami ve uygulanan etkinliklerin Türkçe öğretimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

BAŞTUĞ, S., Akdoğan, A. ., & Canıkırmızı, F. (2024). YABANCILARA B2 SEVİYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE STORİGAMİ KULLANIMI: KARAMAN LİSESİ ÖRNEĞİ. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 3(1), 70–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.12594554