“KAZAN BİG OĞLI URUZ BİGÜN TUTSAK OLDUĞI BOY”A UHUD GAZVESİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12594434

Anahtar Kelimeler:

Uhud Gazvesi, Dede Korkut Kitabı, Kazan, Uruz, İslamiyet, Karşılaştırma

Özet

Dede Korkut Kitabı Türk kültür mirasının önemli eserlerinden biridir. Oğuzların hayatını ve dünya görüşünü aktaran eser, farklı alanlarda pek çok bilimsel araştırmaya kaynaklık etmiştir. Eserdeki inanç unsurları da araştırma konularından biri olmuş ve bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Dede Korkut Kitabı’nda yer alan “Kazan Big Oğlı Uruz Bigün Tutsak Olduğı Boy” ile İslam tarihinin önemli olaylarından Uhud Gazvesi arasında çeşitli yönlerden benzerlikler bulunmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu benzerlikler üzerinde durularak Dede Korkut Kitabı’ndaki İslami unsurlar konusunda farklı bir yaklaşım sergilenmeye çalışılmıştır. İncelemeler sırasında, ele alınan Uhud Gazvesi’nin olay “Kazan Big Oğlı Uruz Bigün Tutsak Olduğı Boy”un kurgu oluşu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

TOPCU, A. (2024). “KAZAN BİG OĞLI URUZ BİGÜN TUTSAK OLDUĞI BOY”A UHUD GAZVESİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 3(1), 52–69. https://doi.org/10.5281/zenodo.12594434