YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM OLARAK İŞLEVSEL DİL BİLGİSİNİN KULLANIMI

Yazarlar

  • Kerim TUZCU Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği
  • Esra BİÇERYEN Yüksek Lisans Öğrencisi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://orcid.org/0000-0001-8023-8067

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097846

Anahtar Kelimeler:

Yabancı Dil, İşlev, Dil Bilgisi, İşlevsel Dil Bilgisi

Özet

İletişimin ve milletlerarası münasebetlerinin ilerlemesi, teknolojinin giderek gelişmesi, değişen dünya şartları gibi sebeplerle insanlar çevrelerini tanıyabilmek ve bu gelişmelere ayak uydurabilmek için farklı diller öğrenmeye başlamışlardır. Yabancı dil öğrenme amacı kişiden kişiye değişmekle birlikte bu bazen iş bulmak bazen de tamamen fertlerin ilgi ve merakından kaynaklanmaktadır. Geçmişten günümüze devletler gücü ellerinde bulundurdukları ve dünya siyasetinde söz hakkı sahibi oldukları derece ve seviyede, dillerini de diğer devletlere öğretmeye, halklarının hem beyinlerine hem düşünce dünyalarına yerleştirmeye çalışmışlardır. Dillerini öğretirken aynı zamanda hayat anlayışlarını, medeniyet değerlerini, dünya görüşlerini, inançlarını, folklor değerlerini ve kültürlerini de yerleştirmeye çalışmışlardır. Her ne sebeple olursa olsun yabancı dil öğrenmek ve öğretmek faaliyetleri dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Buna binaen de yabancı dil öğretmek ve öğrenmek için her geçen gün yeni yeni yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemler dil öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmekte ve kısa zamanda öğretmeye veya öğrenmeye imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada yabancı dil öğrenme sürecinde dil bilgisi öğretiminin önemli olduğu ve bu süreçte tüm dil bilgisi yapılarını yabancı dil öğrenicisine yüklemek yerine işlevsel dil bilgisinin imkanlarının kullanılarak verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu haliyle süreç ihtiyaca cevap vereceğinden daha anlamlı hale gelecek ve öğrenilenler daha kalıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, İşlev, Dil Bilgisi, İşlevsel Dil Bilgisi.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

TUZCU, K., & BİÇERYEN, E. . (2023). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM OLARAK İŞLEVSEL DİL BİLGİSİNİN KULLANIMI. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 2(1), 74–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097846